PRO VAŠI RODINU


ADD/ADHD: Jsme nepozorní a hyperaktivní, ale nejsme v tom sami

Máte neklidné dítě, které neudrží pozornost? Máte podezření na hyperaktivitu?

Nebo již máte dítě s diagnostikovanou poruchou pozornosti (ADD - attention deficit disorder) či poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD - attention deficit hyperactivity disorder)?

Právě Vám jsou určeny aktivity v rámci projektu:  Jsme nepozorní a hyperaktivní, ale nejsme v tom sami. Projekt realizujeme při RC Provázek.

Jedná se o pokračování projektu z minulého roku (2014).

Reportáž TV Polar o projektu najdete ZDE.

Článek o projektu najdete ZDE.


1) Podpůrná rodičovská skupina pro rodiče dětí s ADD / ADHD

Stabilní, pravidelně se scházející skupina rodičů, kteří si v rámci vytvořené skupiny mohou sdělovat své zkušenosti a osvědčené postupy ve výchově neklidných či hyperaktivních dětí. Skupiny budou poskytovat chráněné prostředí pro sdílení nejistot, únavy, stresu, ale také pozitivních událostí z náročného života s obtížně vychovatelným dítětem. Významnou silou, která zde působí, je přijetí do skupiny, postupné budování vzájemné důvěry, otevřenosti a touhy pomoci.

Skupina se bude scházet od 3 členů. Maximální počet členů skupiny bude 10. Skupina bude probíhat v průměru 1x za měsíc v odpoledních hodinách mimo období letních prázdnin. V rámci projektu se skupina sejde celkem 7x. Přičemž v červnu 2x.   Skupina bude určena jak klientům z minulého roku, tak novým zájemcům.

Vedení skupiny: PhDr. Sylvie Navarová, psychoterapeutka, která se bude zaměřovat na podporu a posílení účastníků v jejich rodičovské roli. Využívá strategický a systematický přístup ke klientovi, pracuje s jednotlivci, skupinami i rodinami, vystupuje na mezinárodních konferencích psychologie, vzdělávání a společenské odpovědnosti. Vede kurzy pro výchovné poradce a pedagogy. Je vedoucím projektu DALEKOHLED pro děti s ADHD a jednatelkou společnosti Škola manažerského rozvoje s.r.o.

Termíny konání skupiny: od podzimu: PO 21.9., 26.10., 9.11.,23.11., 7.12. 2015 (už proběhlo PO 8.6., PO 22.6. 2015), vždy 18:00 – 20:00, do skupiny se lze přihlásit dle kapacity i průběžně.

Místo konání: multifunkční místnost Ulita v 1. patře RC Provázek

Cena: dotovaná 50,- Kč/sezení/osobu

PŘIHLÁŠENÍ ZDE (po přihlášení obdržíte údaje k platbě)

 

2) Otevřená setkání s odborníkem - připravujeme od září 2015

Součástí dění budou také odborná témata, která budou rodiče zajímat a pro které jim budou zajištěni příslušní odborníci. Ze zkušenosti jiných organizací víme, že bude žádoucí zahrnout mezi odborná témata např. ukázky relaxačních technik, praktický nácvik cvičení pro zvýšení pozornosti a soustředění dětí, přehrávky problémových situací všedního dne, zařadit tématiku rodičovských kompetencí, řešení problematiky syndromu ADHD a neklidu v rodině v širších souvislostech, zvládání hněvu nebo komunikace v konfliktech aj.

Setkání s odborníky na vybraná témata týkající se rodičovství u dětí s ADHD budou otevřená nejen účastníkům podpůrné skupiny, budou však organizovaná na základě jejich poptávky. Tato otevřená setkání (přednášky, praktické ukázky aj.) budou zorganizována celkem 3x za dobu realizace projektu (viz. harmonogram).

Termíny a místo konání setkání budou upřesněny.

 

3) Jóga pro pro děti s ADD/ADHD ve věku 6-12 let

připravujeme od září 2015 pod vedením Hanky Golové. Přihlášení a více informací zde.

 

4) Půjčovna odborné literatury

v rámci projektu je  založena knihovna odborné literatury související s problematikou ADD/ADHD, kde si rodiče mohou zapůjčit odbornou literaturu. Knihovna je dostupná v herně RC Provázek v přízemí v rámci její provozní doby.

5) Individuální poradenství pro rodiče s etopedem - připravujeme od září 2015

Na základě zkušeností z minulého roku, chybělo rodičům individuální poradenství. Poradenství bude pořádáno na základě domluvy se speciální pedagožkou a etopedkou (Mgr. Renátou Cholevíkovou). V rámci poradenství budou rodiče společně s etopedkodu hledat řešení problematických situací, odhalovat příčiny a doporučit vhodné výchovné postupy.  Cílem bude zprostředkovat rodiči pohled dítěte na danou situaci a společně se snaží zjistit, proč k danému chování dochází. „Etoped neřeší důsledky, neodsuzuje ani dítě za špatné chování ani rodiče za nevhodné výchovné metody. Hledá příčinu a dává  návod na možné řešení situace. Pracuje zároveň s dítětem i s rodičem - nikdy nemluví o dítěti bez něj za zavřenými dveřmi“ (Hana Fišerová, 2011).

V rámci projektu budou mít klienti každý (počítáno na rodinu) nárok na dotované poradenství v rozsahu 5 h (v průměru 2 sezení).

Projekt je podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje a ze státního rozpočtu MPSV ČR v rámci projektu Spolu jinak VI.

VÍCE INFO u Katrin Hanákové, tel. 776 194 581, katrin.hanakova@proficionj.cz