Dokumenty organizace


Akreditace

Jsme držiteli akreditace k provádění vzdělávacích programů akreditovaných:

  • pro účely zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
  • na základě § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení a v souladu s § 108 odst. 3 zákona o zaměstnanosti a § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů pro tuto pracovní činnost: Pracovník pro získávání finančních zdrojů (v rozsahu 84 hodin teoretické výuky a 80 hodin praktické výuky)

Soubory ke stažení