PROJEKTY - UKONČENÉ

Jaké projekty už PROFICIO úspěšně realizovalo a jaký byl jejich přínos?


ČSOB Akademie modrého života

Vždy rádi využijeme příležitosti rozvíjet se v oblastech, kde máme nedostatky, protože vidina následujících pozitivních dopadů v rámci našeho fungování je pro nás velmi motivující.  Navíc jsme toho názoru, že nemusíme zbytečně opakovat chyby, které už udělali jiní, a tak si rádi necháme poradit. Pokud se nám podaří vyladit fungování naší organice, budeme moci zase věnovat více času především naší hlavní činnosti namísto řešení interních záležitostí.

Spousta našich aktivit směřuje k tomu, aby se jiným dařilo dobře a byli spokojeni, tuto potřebu ovšem „občas“ potřebujeme uspokojit také my a rádi jsme tak využili příležitosti zapojit se programu ČSOB Akademie modrého života, v rámci které jsme úspěšně absolvovali program "Rozvoj organizace a týmu". Jako úspěšní absolventi jsme se přihlásili do grantového řízení a v něm obdrželi příspěvek ve výši 50 000 Kč na náš rozvoj.

V posledním roce došlo v naší organizaci k zásadním změnám, se kterými se snažíme co nejlépe se vyrovnat za pochodu. Protože došlo ke změně ve vedení a zároveň se snížil počet kmenových zaměstnanců (z 9 na 5), je pro nás více než kdy dříve aktuální otázka rozvoje v těchto oblastech:

  • efektivní dělba práce (schopnost spolupráce na dálku za pomoci online nástrojů, vhodně nastavená dělba práce mezi členy kmenového týmu a zodpovědnost za dané úseky, vyhodnocování plnění pracovních plánů, oblast osobní produktivity celého týmu, delegování vybraných činností na brigádníky – následná práce s důvěrou a kontrolou)
  • komunikace (funkční komunikace v rámci týmu, schopnost otevřeně komunikovat v rámci týmu, aby nedocházeli k přetížení některých zaměstnanců a střádání latentních konfliktů, komunikace s podřízenými, prezentační dovednosti členů týmu za účelem prezentace aktivit naší organizace veřejnosti)
  • strategické plánování organizace (vyhodnocování stanovených cílů organizace, průběžná revize a aktualizace, leadeship)

Projekt je realizován v období prosinec 2016 až červen 2017.