Novinky


Klubka - tréninkové kurzy zaměřené na senzomotorický rozvoj dětí

Díky podpoře MPSV v Novém Jičíně i Mořkově pravidelně probíhají aktivity se souhrnným názvem "Klubka".
Intenzivní kurz, kterého se účastní rodič s dítětem svým charakterem napomáhá k utváří zdravé citové vazby mezi matkou a dítětem a napomáhá novopečeným maminkám ve schopnosti porozumět svému potomkovi. Součástí je i předávání informací rodičům k vybraným tématům. Kurz navštěvují maminky s dětmi, přičemž veškeré aktivity probíhají za odborného komentáře lektorky (tuto aktivitu zajišťují 2 lektorky), která zároveň dává prostor maminkám a sama je vybízí k tomu, aby řešily pro ně aktuální témata a pokládaly jí otázky, se kterými může být nápomocna.
Setkání tak plní i funkci mastermind skupiny, v základu však je spíše tréninkovou aktivitou (maminky si s miminky vše zkouší na místě, lektorka je v případě potřeby opravuje a dává jim cenné rady pro další manipulace s dítětem doma). kurzy probíhají ve všední dny pro různé věkové skupiny pro rodiče s dětmi od 2 měsíců do 3 let. Lektorkami jsou Žaneta Konopáčová a Andrea Erbenová.
 
Termíny kurzů jsou zveřejňovány proůběžně na webookeru.