PRO NAŠI KOMUNITU


Komunitní plánování sociálních služeb

Na poli sociálních služeb pracuje v Novém Jičíně celá rozmanitá škála organizací, sdružení, spolků a dalších občanských a profesních sdružení. Včetně nás - zejména v oblasti rodiny.

Cílovou skupinou jsou kromě rodin, zdravotně postižení spoluobčané, senioři, děti, svobodné matky, lidé bez přístřeší a další. 

Jsme členy pracovní skupiny péče o rodinu a máme členy v sociální komisy rady města.

Každoročně se účastníme Dne sociálních služeb na Masarykově náměstí v Novém Jičíně.

Více o komunitním plánování sociálních služeb najdete na webu města Nový Jičín.