Kdo tvoří PROFICIO

Máme potřebu, chuť a talent věci měnit, posunovat kupředu, dělat je jinak a líp a hlavně

PODPOROVAT a PROPOJOVAT DRUHÉ, PROSÍVAT A BÝT JIM UŽITEČNÍ. Tak, jak nás to baví a v tom, co umíme...


Lucie Hrdličková

Kdo jsem?

Mám ráda, když lidi mohou dělat (nejen) v práci to, co je baví, pracovat se svým talentem, rozvíjet se a žít v souladu se svými hodnotami. To je něco, co mě v roce 2014 přivedlo právě do PROFICIA. kde se od té doby podílím na různých projektech. Profesně se ráda věnuji těmto oblastem: PR, marketing, copywriting, řízení projektů.

Mimo profesní zaměření jsem nadšená cestovatelka, ráda poznávám nové kultury, impulzy a kontakty, které mi cestování přináší. Díky příteli jsem se také ponořila do tajů moderních technologií, které najdou uplatnění nejen v profesní praxi. Sdílení informací, online spolupráce nebo moderní technologie pro vzdělávání mi vůbec nejsou cizí. A má hlavní záliba? Psaní - nejen odborných článků, ale hlavně kreativních textů, kde mohu naplno rozvinout svoji osobnost :)

Já a PROFICIO

V PROFICIU se na různých aktivitách podílím od září 2014. Oceňuji na něm jeho pestrost – pestrý je jak náš pracovní kolektiv, tak práce, která je skutečně až neobvykle různorodá. Za dobu mého působéní v PROFICIU jsem si vyzkoušela řadu činností - zapojovala jsem se do přípravy a organizace konferencí, organizovala vzdělávací a komunitní akce, rozvíjela PR a marketing celé organizace, tvořila grafické materiály, zapojovala se do příprav i realizace různorodých projektů. Právě díky tomu, že jsem si mnohé vyzkoušela, začala jsem se podílet i na strategickém plánování organizace, které je zapotřebí neustále aktualizovat. Od srpna 2016 jsem místopředsedkyní spolku.

S čím Vám mohou pomoci?

Aktuálně pro PROFICIO funguji téměř výhradně na dálku (od jara 2017 pracuji v Ostravě). Připravuji projektové záměry (po obsahové i finanční stránce) a u probíhajících projektů působím jako odborný garant, který dohlíží a usměrňuje věci i lidi tak, aby vše probíhalo co nejlépe.

V případě, že mě budete chtít kontaktovat, prosím abyste tak učinili prostřednictvím níže uvedeného e-mailu.

mail: lucie.hrdlickova@proficionj.cz
profesní životopis: cz.linkedin.com/pub/lucie-hrdličková/a6/15/788/cs