PROJEKTY AKTUÁLNÍ

PROFICIO, z.s. je svým zaměřením pestrý spolek, nabízíme širokou paletu aktivit a služeb. Ty poskytujeme v rámci ucelených projektů, které vymýšlíme a  děláme pro VÁS - lidi, které spojuje určitá POTŘEBA, plynoucí z čehokoliv, co nás zajímá a v čem vám chceme a umíme pomoci.

Proto nabízíme aktivity a služby jak pro začínajícíc podnikatele, tak pro rodiče s malými dětmi, či dětmi se specifickými potřebami nebo pro jiné neziskové= orgaizace či  pro odboníky v pomáhacích profesích, pro naše město a komunitu.

Vybrané projekty jsou realizovány pod taktovkou našeho pobočného spolku PROFICIO ACTIVE, z.s., který byl založen v srpnu 2016.


NA STEJNÉ VLNĚ

Projekt na NA STEJNÉ VLNĚ je spolufinancován z programové dotace MĚSTA NOVÝ JIČÍN a přináší v průběhu roku 2021 prorodinné aktivity volnočasového typu rodinám s dětmi z Nového Jičína a jeho příměstských částí.
 
Plánujeme nabídnout tyto typy aktivit:
 
1) jednorázové akce pro rodiny s dětmi cca od 2 do 8 let (divadélka, tvoření, interaktivní programy aj. - často v závislosti na ročním období, např. Velikonoční, podzimní...); tyto aktivity budou primárně určeny rodičům s menšími dětmi, na akcích však budou vítáni i starší sourozenci, prarodiče atd.
 
2) společné aktivity pro rodiče s dětmi cca od 9 do 15 let (odpoledne matek s dcerami
atd.)
 
3) tématické příměstské tábory pro děti cca od 4 do 10 let v období prázdnin s atraktivním programem
zahrnující výlety, tvůrčí dílny či divadelní představení. Dle počasí a charakteru dané akce budou akce probíhat buď v našich prostorách, v tělocvičně SŠ, kde máme provozovnu, nebo venku.