PROJEKTY - UKONČENÉ

Jaké projekty už PROFICIO úspěšně realizovalo a jaký byl jejich přínos?


Nadání...brána k úspěchu

V letech 2010 - 2012 jsme ve spolupráci se společností LYRIX centrum, s.r.o. realizovali projekt Nadání...brána k úspěchu. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
 
Projekt se zaměřil na mimořádně nadané děti, resp. práci s nimi. Moderní výzkumy a školská praxe potvrzují, že mimořádně nadané děti patří do kategorie dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. V našem sociokulturním prostředí se na ně ovšem hledí jako na děti, kterým jde učivo snáze, a proto není třeba se jim důkladně věnovat.
 
Předpokládá-li někdo, že výjimečně talentované děti jsou ve výhodě a dokáží si poradit samy, hluboce se mýlí.
 
I ony potřebují vysoce individuální přístup ze strany pedagoga či pracovníka zájmových NNO.
 
Na rozvoj talentu mimořádně nadaných dětí má vliv zapojení se do zájmových útvarů. Tyto organizace nejsou mnohdy zaměřeny na práci s nimi, protože jejich pracovníci nemají dostatečnou kvalifikaci a neznají jejich specifické potřeby, které je třeba zohledňovat. Z tohoto důvodu je naším cílem seznámit pracovníky organizací pro zájmové vzdělávání a NNO s problematikou mimořádně nadaných dětí a proškolit je tak, aby byli schopni reagovat na specifické potřeby těchto dětí.
 
V průběhu projektu proběhla psychodiagnostika mimořádně nadaných dětí a sběr dat pro  zpracování metodik, studií a vzdělávacích materiálu. 
 
Na základě výzkumu došlo k vytvoření 5 studií shrnujících problematiku MND.
 
Jedná se o tyto studie:
 
 1. práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR 
 2. nadání a dítě 
 3. nadané dítě a rodina
 4. nadané dítě a vrstevníci 
 5. problematika nerovnoměrného vývoje u MND 
 
Dále byly vytvořeny 2 manuály (Manuál Mimořádně nadané dítě v rodině a Manuál pro práci s e-Learningem) a metodika pro cílovou skupinu - Metodika pro práci s mimořádně nadanými dětmi.
 
V průběhu celého projektu byly realizovány prenzenční kurzy ve 3 krajích – Moravskoslezském (Studénka), Olomouckém (Olomouc) a Zlínském (Otrokovice).
 
Současně probíhaly diskusní skupiny, které mají podobu workshopů a došlo na nich k setkávání rodičů mimořádně nadaných dětí, pracovníků organizací zájmového vzdělávání a psychologa.
 
Rovněž došlo k realizaci e-Learningových kurzů , které jsou určeny pro pracovníky organizací zájmového vzdělávání z celé ČR, mimo hl.m. Praha, kteří se z časových, vzdálenostních či jiných důvodů nemohou zúčastnit prezenčních kurzů.
 
Nad rámec projektu jsme v roce 2012 zažádali o akreditaci vytvořených kurzů u MŠMT pro další využití pro vzdělávání pedagogických pracovníků a naše žádost byla kladně vyřízena.
 
Projekt byl ukončen k 31.8.2012 a následně byl podroben auditu.
 
Více informací na www.projekt-nadani.cz. Zde jsou ke stažení také zmíněné studie a manuály.
 
Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.