PROJEKTY - UKONČENÉ

Jaké projekty už PROFICIO úspěšně realizovalo a jaký byl jejich přínos?


Nejste na to samy

Projekt Nejste na to samy“ podporuje maminky samoživitelky z regionu Novojičínska, které se z různých příčin ocitly v nelehké životní situaci, ve které ocení každou pomocnou ruku. V rámci projektu budou realizovány semináře, kurzy a workshopy, jejichž cílem je zvýšit uplatnitelnost zapojených účastnic na trhu práci a podpořit tak dané účastnice v jejich snaze o ekonomickou soběstačnost a sladění profesního života a péče o děti.

 

Zmíněné aktivity budou probíhat v rámci 3 propojených bloků:

  • Orientace na trhu práce
  • Vzdělávání rozšiřující profesní kompetence
  • Jak vše sladit

Výhodou aktivit je, že i přes jejích propojení a vzájemné doplňování nejsou vyloženě navazující - není tedy nutné absolvovat veškeré nabízené aktivity, lze si vybrat ty nejpřínosnější podle svých časových možností. Zároveň budou v rámci projektu realizovány dobročinné komunitní akce.

 

Cílem projektu je podpořit matky samoživitelky v jejich soběstačnosti rozvíjením jejich schopností a dovedností, posílením sebevědomí, podpořením jejich schopnosti sladit roli matky, ženy a pracující osoby. Zároveň u zapojených matek snížíme riziko ohrožení sociální izolovaností, kterou je u matek samoživitelek vyšší než u matek, které samoživitelkami nejsou.

 

Již od září tak budou v RC probíhat akce, které budou pro matky samoživitelky přístupné ZDARMA. Sledujte webooker. Projekt realizovaný spolkem PROFICIO je realizován v období červenec 2017 až duben 2018 za podpory Nadace AGROFERT.

kontaktní osoba: Katka Ficková
e-mail: projekty@proficionj.cz