PROJEKTY - UKONČENÉ

Jaké projekty už PROFICIO úspěšně realizovalo a jaký byl jejich přínos?


Práce na dálku

V letech 2011 - 2012 jsme ve spolupráci se společností Edwork pokračovali v realizaci projektu Práce na dálku. Projekt byl realizován v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost.

Hlavním cílem projektu bylo zvyšování povědomí zaměstnavatelů o významu slaďování rodinného a profesního života prostřednictvím flexibilních forem práce (práce na dálku, částečné/zkrácené pracovní úvazky aj.) spolu s vývojem a ověřením Poradenského centra a webového portálu směřujících k prosazování rovných příležitostí žen a mužů v zaměstnavatelské sféře.

Do projektu se mohli zapojit zaměstnanci, rodiče s dětmi a osoby pečující o závislého člena rodiny, stejně jako zaměstnavatelé. Účastníci projektu měli možnost využít služeb poradenského a vzdělávacího centra pro práci na dálku, vzdělávat se pomocí inovativní moderní metody online seminářů „webinářů“ či videozáznamů z těchto webinářů.

Celkem bylo realizováno 27 webinářů a 3 workshopy pro zaměstnance i zaměstnavatele. Na vzdělávání navazovalo také poradenství formou mentoringu při zavádění flexibilních forem práce pro zaměstnavatele a také koučinku zejména pro zaměstnance hledající vhodné uplatnění na trhu práce takovouto formou.

Dále byly vytvořeny příručky pro zaměstnance a zaměstnavatele s tématikou práce na dálku a slaďování rodinného a pracovního života. Tyto byly distribuovány cílové skupině.

Vyvrcholením projektu pak byla konference se zaměřením na práci na dálku, která se uskutečnila v listopadu 2012. Záznam z této konference je stále dostupný na projektových webových stránkách.

Projekt byl ukončen v prosinci 2012 a následně podroben auditu.

 

Více na www.pracenadalku.cz, kde jsou ke stažení všechny zmíněné produkty - záznamy webinářů i příručky.