Projekty - probíhající

PROFICIO, z.s. je svým zaměřením pestrý spolek, nabízíme širokou paletu aktivit a služeb. Ty poskytujeme v rámci ucelených projektů, které vymýšlíme a  děláme pro VÁS - lidi, které spojuje určitá POTŘEBA, plynoucí z čehokoliv, co nás zajímá a v čem vám chceme a umíme pomoci.

Proto nabízíme aktivity a služby jak pro začínajícíc podnikatele, tak pro rodiče s malými dětmi, či dětmi se specifickými potřebami nebo pro jiné neziskové= orgaizace či  pro odboníky v pomáhacích profesích, pro naše město a komunitu.

Vybrané projekty jsou realizovány pod taktovkou našeho pobočného spolku PROFICIO ACTIVE, z.s., který byl založen v srpnu 2016.


Proficio profesionálně

Cílem projektu "PROFICIO profesionálně" je stabilizovat naši organizaci a významně nakročit směrem k trvale udržitelnému fungování neziskovky, která pravidelně obsluhuje více než 500 klientů (především z řad rodin s malými dětmi) z regionu Novojičínska. Jsme přesvědčeni, že je ideální doba na realizaci projektu, chceme se připravit na budoucnost. Na vícezdrojové financování se snažíme postupně přecházet od r. 2015. Zároveň se snažíme držet krok s neustálými změnami, kterými je dnešní doba charakteristická - vzděláváme se, rozvíjíme se, měníme se.

 

V rámci projektu se plánujeme zdokonalit v oblasti fundraisingu, chceme vytvořit ucelenou koncepci dobrovolnictví a místní komunitu více zapojit do fungování naší organizace.

 

Věříme, že projekt nám pomůže správně zacílit, získat dostatečný prostor, zdroje a podporu tak, aby restart našeho fundraisingu byl v potřebné kvalitě, v přiměřeném čase a s dobrým výsledkem (získanými penězi).

 

Hlavním cílem projektu je za pomoci odborníků vymyslet a následně zavést do praxe opatření, která podpoří stabilitu naší organizace a pomohou nám fungovat trvale udržitelným způsobem. Držte nám palce!

 

Projekt je realizován za podpory Nadačního fondu Hyundai ve spolupráci s Nadací Open Society Fund Praha v období srpen 2017 až červenec 2018.

kontaktní osoba: Mgr. Lucie Hrdličková
e-mail: lucie.hrdlickova@proficionj.cz