Projekty - probíhající

PROFICIO, z.s. je svým zaměřením pestrý spolek, nabízíme širokou paletu aktivit a služeb. Ty poskytujeme v rámci ucelených projektů, které vymýšlíme a  děláme pro VÁS - lidi, které spojuje určitá POTŘEBA, plynoucí z čehokoliv, co nás zajímá a v čem vám chceme a umíme pomoci.

Proto nabízíme aktivity a služby jak pro začínajícíc podnikatele, tak pro rodiče s malými dětmi, či dětmi se specifickými potřebami nebo pro jiné neziskové= orgaizace či  pro odboníky v pomáhacích profesích, pro naše město a komunitu.

Vybrané projekty jsou realizovány pod taktovkou našeho pobočného spolku PROFICIO ACTIVE, z.s., který byl založen v srpnu 2016.


Provázek pro rodiny

 

Cílem našeho projektu PROVÁZEK PRO RODINY je rodinám s malými dětmi z Nového Jičína v průběhu roku nabídnout sérii pestrých a atraktivních volnočasových aktivit (divadélka, maškarní, tvořící odpoledne atd.), které budou svým programem uzpůsobeny zejména rodinám s malými dětmi ve věku od 0 do 6 let, přičemž většina aktivit bude určena primárně pro rodiče s dětmi od 2,5 do 5 let, na akcích však budou vítáni i starší sourozenci, prarodiče atd. Na akcích chceme vytvořit podmínky pro setkání celých rodin. Akce budou probíhat v průběhu celého roku, plánujeme je pořádat v návaznosti na roční období (podzimní nebo Velikonoční tvoření, zimní maškarák) i konkrétní události (např. Mikuláš nebo Den dětí), dle počasí a charakteru dané akce budou probíhat buď v našich prostorách, nebo venku. Aby byly akce přístupné rodině jako celku, budeme volit převážně odpolední časy či víkendy.

Konkrétní akce a aktivity realizované v rámci projektu jsou průběžně zveřejňovány na webookeru a FB RC Provázek.