PRO VAŠI RODINU


Respektovat a být respektován

„Poslušné dítě může být zbožným přáním i pýchou řady nepoučených rodičů. Když se pak takové dítě třeba „chytne party“, nešťastní rodiče často říkávají: Vždyť on to byl takový hodný chlapec (poslušná dívka)… Vlastně se nic nezměnilo. Jsou stále poslušní. Jenže teď poslouchají někoho jiného“

Tyto věty najdete na zadní stránce obálky knihy Respektovat a být respektován, kterou napsali čeští psychologové: P. Kopřiva, J. Nováčková, D. Nevolová a T. Kopřivová.

Nabízíme Vám odpolední šestidílný kurz pod vedením autorů knihy

Prvním tématem v kurzech je sdělování oprávněných požadavků. Dětem často nevadí ani tak to, co po nich chceme (obléci se, uklidit…), ale forma, jakou to sdělujeme. Proč tradiční přístupy (příkazy, hrozby, vyčítání, dávání za vzor…) často nezabírají? Vyvolávají v dítěti negativní emoce: jsem neschopný, nemají mě rádi, nemá cenu se nějak snažit. A jak to tedy říkat jinak? Na kurzu se probírají obecné zásady i konkrétní komunikační postupy.

Neméně důležité je i druhé téma – téma emocí. Běžné reakce na emoce druhých často nepomáhají, ač jsou dobře míněny (zlehčování, vyptávání se, rady…). Pokud si osvojíme základní pravidlo, že na emoce máme reagovat v první řadě empatickou reakcí a s vysvětlováním počkat, až se emoce utiší, pak se mnoho situací vyřeší snáze a rychleji.

Nevhodné chování dětí nemůže zůstat bez odezvy. Většina dospělých je přesvědčena, že potrestat dítě za to se prostě musí. Tresty sice někdy účinkují, ale jejich působení bývá jen krátkodobé. Riziko je v tom, že učí děti chovat se správně jen ze strachu. Když nebude v blízkosti nikdo, kdo má moc je potrestat (nebo odměnit), není důvod se chovat správně. Netrestat ale neznamená nedělat nic! Tato lekce učí rozlišovat přirozené důsledky od trestu a nabídne alternativní postupy založené zejména na spoluúčasti dětí na řešení situace a na nápravě.

Překvapením bývají rizika pochval, odměn a soutěží. Ač jsou vesměs příjemné, mají své nežádoucí účinky – snižují ochotu dětí učit se a chovat se správně, pokud za to nic nezískají. Dávat druhým najevo, že jsme si všimli, co udělali správně a dobře, je velmi důležité. Jde ale o formu, jakou to sdělujeme. Některé způsoby vytvářejí závislost na autoritě a učí dělat věci pro spokojenost druhých lidí, nikoliv pro věc samotnou. Jsou však i formy pozitivních sdělení, které podporují sebeúctu a rozvoj pozitivních vlastností.

Ti, kteří jsou přesvědčeni o hodnotě partnerského přístupu, dostanou v knize i na kurzech nabídku komunikačních nástrojů až do úrovně konkrétních dovedností, které mohou pomoci zachovávat respektující přístup v každodenních situacích a vést děti místo k pouhé pasivní poslušnosti k vytváření skutečné zodpovědnosti a samostatnosti.

REGISTRACE ZDE

Aktivita projektu Spolu jinak VII. podpořená z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV a grantem města Nový Jičín.

 

KDY ČT 11.2., 18. 2., 3.3, 10.3., ST 30. 3., 6. 4. 2016, 14:00-19:00 hod
KDE COWO NOVO, coworkingové centrum, budova Gymnázia v Novém Jičíně, Palackého 50 (vstup z ulice Kollárova)
CENA standardní 3 500 Kč (zaplaceno po 10. 1. 2016)
CENA zvýhodněná 3250 Kč (zaplaceno do 10. 1. 2016)
CENA pro manželský pár 3250 Kč/ jeden z páru (zaplaceno po 10.1.2016)
CENA zvýhodněná pro manželský pár 3000,- Kč / jeden z páru (zaplaceno do 10.1. 2016)