Novinky


S podporou MPSV realizujeme projekt Společně do života II

Rodinné centrum Provázek dlouhodobě poskytuje komplexní péči rnastávajícím rodičům a rodinám s malými dětmi, a to za dostupných podmínek a v dostupných časech. Působíme v Novém Jičíně i v Mořkově. Jsme proto velmi rádi, že se nám podařilo získat podporu MPSV pro náš projekt Společně do života II.

Projekt “Společně do života II” se zaměřuje na vytvoření ucelené, komplexní a pro cílovou skupinu dostupné nabídky služeb pro rodiny s dětmi v Novém Jičíně a blízkém okolí města, kdy těmto rodinám nabídneme služby převážně preventivního a podpůrného charakteru, které budou rozvíjet rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o dítě/děti a v neposlední řadě napomáhat rodičům slaďovat jejich rodičovskou, pracovní i partnerskou roli (zvlášť za okolnosti, že rodič/rodiče aktuálně řeší návrat na trh práce). Projekt je koncipován tak, aby mohla cílová skupina projektu „pod jednou střechou“ nalézt služby, aktivity a zároveň i podporu v různých fázích rodičovství od zakládání rodiny, těhotenství, příchod potomka do rodiny, jakož i následnou péči o něj, pomoc při výchově, ale i aktivity podporující funkční rodinu, posilování rodičovských kompetencí a předcházející negativním jevům v rodině. Projekt volně navazuje na úspěšný projekt realizovaný v roce 2019 „Společně do života“, který je cílovou skupinou vnímám velmi pozitivně.
 
Mezi hlavní cíle našeho projektu patří:
  • komplexním způsobem podpořit rodiče a rodinu jako celek
  • oslovit maximum uživatelů spadajících do cílové skupiny projektu
  • podpořit pracující rodiče a rodiče vracející se po MD/RD na trh práce, podpořit rodiče ve slaďování pracovního, rodinného a partnerského života; mj. poskytnutím sdíleného pracovního prostoru 
  • působit preventivně v oblasti dysfunkcí a různých negativních jevů potenciálně se vyskytujících v rodinách, tzn. co nejvíce u zapojených klientů zamezit vzniku (či dalšímu rozvoji) negativních jevů v rodině 
  • předcházet komunikačním a vztahovým problémům v rodině, podporovat rodiče v rozvoji rodičovských kompetencí a napomáhat cílové skupině rozvíjet a zkvalitňovat rodinné a partnerské vztahy
  • podpořit rodiče samoživitele ve zvládání péče o jejich potomka/potomky, zároveň také ve zvládání jejich vlastní role
Projekt s celkovým rozpočtem 629 044 Kč byl ze strany MPSV v rámci dotačního programu "Rodina" podpořen částkou 459 202 Kč.
 
Na webookeru se tak můžete průběžně registrovoat do aktivit typu Klubka, které jsou zaměřené na senzomotorický vývoj dětí; předporodní přípravy, kurzů zaměřených na rozvoj rodičovských kompetencí a kurzů s prvky montessori. Pravdidelně se na nás také můžete obracet na naše poradkyně v oblasti senzomotorického rozvoje, a to osobně, emailem, telefonicky i na chatu.