S KÝM SPOLUPRACUJEME

My v PROFICIU víme, že každý z nás je unikántí a teprve propojením, sdílením a spoluprací vzníká to pravé - získává se inspirace, která se pak taví do nejrůznějších projektů, akcí, setkání ...

Někdo přinese jen inspiraci, někdo nás přizve do svého projektu, někoho zase přizveme my, někdo nás podpoří finančně ...

Všichni jsou pro nás důležití. Bez nich bychom nebyli úplní. Jsme rádi, že vás máme.


SPIRALIS

Spiralis je tvůrcem a partnerem společensky prospěšných aktivit.
 
Dlouhodobě se věnuje podpoře a rozvoji aktivního občanského přístupu
 
Neziskovým organizacím poskytuje vzdělávání a konzultace především v následujících oblastech:
  • legislativa,
  • strategické řízení,
  • management, 
  • fundraising,
  • marketing a public relations.
 
Pomáhá lidem se znevýhodněním v rozvoji jejich sebevědomí, zvýšení profesní kvalifikace, nalezení smysluplného uplatnění v dnešní společnosti. 
 
Iniciuje spolupráci lidí z firemní, veřejné i neziskové sféry při realizaci společensky prospěšných projektů a aktivit. 
 
Expertní tým Spiralis je tvořen lidmi, kteří jsou experti s mezinárodní zkušeností a osobně se aktivně podílejí na rozvoji občanské společnosti v ČR i zahraničí. 
 
Workshopů, seminářů, diskuzí, konferencí a vzdělávacích programů, které pravidelně pořádá, se od roku 1999 zúčastnilo celkem více než 10 tisíc lidí.
 
 
Spiralis - Společně vytváříme odpovědnější svět

Soubory ke stažení