Projekty - probíhající

PROFICIO, z.s. je svým zaměřením pestrý spolek, nabízíme širokou paletu aktivit a služeb. Ty poskytujeme v rámci ucelených projektů, které vymýšlíme a  děláme pro VÁS - lidi, které spojuje určitá POTŘEBA, plynoucí z čehokoliv, co nás zajímá a v čem vám chceme a umíme pomoci.

Proto nabízíme aktivity a služby jak pro začínajícíc podnikatele, tak pro rodiče s malými dětmi, či dětmi se specifickými potřebami nebo pro jiné neziskové= orgaizace či  pro odboníky v pomáhacích profesích, pro naše město a komunitu.

Vybrané projekty jsou realizovány pod taktovkou našeho pobočného spolku PROFICIO ACTIVE, z.s., který byl založen v srpnu 2016.


Spokojená rodina

Od začátku ledna v RC Provázek probíhají aktivity v rámci projektu Spokojená rodina. Projekt se zaměřuje na vytvoření komplexní nabídky služeb pro rodiny jedinečné v Novém Jičíně a jeho blízkém okolí. Jedná se o služby, které mají preventivní a podpůrný charakter pro rodiny z NJ i okolí. Nabízené služby posilují rodičovské kompetence, zkvalitňují rodinné vztahy, podporují rodiny v péči o děti, napomáhají rodičům slaďovat rodičovskou roli s pracovním životem. Projekt SPOKOJENÁ RODINA z části navazuje na v minulosti realizované úspěšné projekty "Spolu jinak I.-VII.", které u nás probíhaly v letech 2009–2016.

 

Mezi cíle projektu patří:

  • komplexní podpora rodin jako celku

  • oslovení maxima uživatelů spadajících do CS

  • podpora pracujících rodičů formou sdíleného pracovního prostoru

  • poskytnutí ucelené a v regionu ojedinělé nabídky

  • prevence negativních jevů v rodině

 

V rámci aktivit cílíme především na budoucí a novopečené rodiče, dále také rodiče dětí převážně ve věku do 6 let.

 

Tento projekt úspěšně realizujeme za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR).

 

kontaktní osoba: Katka Ficková
e-mail: projekty@proficionj.cz