Novinky


Společně do života

Projekt “Společně do života” se zaměřuje na vytvoření komplexní a dostupné nabídky služeb pro rodiny s dětmi v Novém Jičíně a blízkém okolí města, kdy těmto rodinám nabídneme služby převážně preventivního a podpůrného charakteru, které budou rozvíjet rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti a v neposlední řadě napomáhat rodičům slaďovat jejich rodičovskou, pracovní i partnerskou roli (především za okolnosti, že aktuálně řeší návrat na trh práce).

Aktivity projektu byly rozděleny do 5 provázaných zastřešujících aktivit (které jsou

pak následně tvořený dílčími aktivitami či sérií aktivit):

 

  1. Pro rodiče a novopečené rodiče

  2. Pro stávající rodiče

  3. Aktivity preventivního charakteru

  4. Coworking

Projekt byl realizován na pobočkách RC v Novém Jičíně i v Mořkově, a to v průběhu celého roku 2019, hlavními lektorkami a poradkyněmi byly Žaneta Konopáčová a Andrea Erbenová. Další lektoři byli zapojení do tréninkových i vzdělávacích aktivit spadajících do aktivit preventivního charakteru, mimo jiné těch, které rozvíjejí rodičovské kompetence a zkvalitňují rodinné vztahy.