PROJEKTY AKTUÁLNÍ

PROFICIO, z.s. je svým zaměřením pestrý spolek, nabízíme širokou paletu aktivit a služeb. Ty poskytujeme v rámci ucelených projektů, které vymýšlíme a  děláme pro VÁS - lidi, které spojuje určitá POTŘEBA, plynoucí z čehokoliv, co nás zajímá a v čem vám chceme a umíme pomoci.

Proto nabízíme aktivity a služby jak pro začínajícíc podnikatele, tak pro rodiče s malými dětmi, či dětmi se specifickými potřebami nebo pro jiné neziskové= orgaizace či  pro odboníky v pomáhacích profesích, pro naše město a komunitu.

Vybrané projekty jsou realizovány pod taktovkou našeho pobočného spolku PROFICIO ACTIVE, z.s., který byl založen v srpnu 2016.


Společně do života III

V rámci projektu Společně do života III jsme vytvořili komplexní nabídku aktivit podpůrného a preventivního charakteru, které rozvíjejí rodičovské kompetence a napomáhaly rozvoji zdravých vztahů v rámci rodiny.

Primární cílovou skupinou projektu jsou rodiče a příbuzní dětí mladšího věku, těhotné ženy a jejich partneři a rodiče vracející se do zaměstnání řešící skloubení rodinného a pracovního života.

Projekt je realizován na Novojičínsku, konkrétně v Novém Jičíně a v Mořkově.

Projekt je podpořen z dotačního programu MPSV Rodina.