PRO NAŠI KOMUNITU


Zdravé město Nový Jičín

Město Nový Jičín vstoupilo do organizace Národní síť Zdravých měst České republiky (www.nszm.cz).

Toto celorepublikové sdružení pomáhá členským městům stát se skutečně zdravou municipalitou, a to pomocí plnění kritérií a ukazatelů dle stanovené metodiky. Principem zdravého města je jeho udržitelný rozvoj v oblasti ekonomické, sociální a životního prostředí tak, aby bylo město zachováno minimálně ve stejném stavu i pro příští generace.

Zdravá města aktivně zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. Občané tak získávají osobnější vztah ke svému městu a krajině, o kterou pečují. Zdravé město vzniká každodenní spoluprací veřejných institucí, neziskových organizací, škol, podnikatelů a zejména široké veřejnosti.

Naše organizace se aktivně zapojuje do pořádaných akcí a komunitního plánování v rámciprojektu Zdraví město a pomáhá s odborným zajištěním veřejných projednání, slyšení a diskusí.

Více informací na www.zdravemestonj.cz, Facebook.

VÍCE INFO u Radky Filipíkové, tel. 725 210 053, radka.filipikova@proficionj.cz