S KÝM SPOLUPRACUJEME


My v PROFICIU víme, že každý z nás je unikántí a teprve propojením, sdílením a spoluprací vzníká to pravé - získává se inspirace, která se pak taví do nejrůznějších projektů, akcí, setkání...

Dlouhodobě spolupracujeme s celou řadou odborníků a organizací a každoročně navazujeme nová partnerství:

 • Město Nový Jičín - Město Nový jičín nás nejen dlouhodobě podporuje, ale zároveň nás občas i přizve k pořádání různých akcí, především v rámci projektu Zdravé město (Veřejné fóra, Evropský týden mobility aj.)
 • SPIRALIS - nezisková organizace s celorepublikovou působností, která od roku 1999 kultivuje oobčanskou společnost, profesionalizuje charitativní organizace, zasazuje se o příznivé podmínky pro jejich činnost a podporuje rozvoj aktivních občanů
 • Centrum terapie autismu - Centrum Terapie Autismu se zabývá terapií, která pozitivně ovlivňuje stav dítěte s PAS i fungování jeho rodiny.
 • Adolf Dudek - ilustrátor a především bavič, který už dlouhá léta svými představeními baví děti na Moravě
 • Lubomír Baum - Lubo je přední parkourista, který vede lekce Parkouru ve více věkových skupinách
 • Céline Bossu - rodilá mluvčí AJ lektorující kurzy pro děti od 4 let
 • Marcus Shukes - rodilý mluvčí AJ lektorující kurzy pro děti
 • Jana Vašková - certifikovaná dula a lektorka předporodní přípravy
 • PhDr. Sylvie Navarová - psycholožka a koučka s dlouholetou praxí
 • Mgr. Pavlína Vašátová - kariérová poradkyně a lektorka
 • Eko-info centrum Ostrava - organizace s více než dvacetiletou historií, s jejíž pomocí jsme ekologizovali náš provoz, pomohli v zavedení EVVO aktivit do další RC na Moravě a zároveň zprostředkovali celou řadu aktivit a informací našim klientům