S KÝM SPOLUPRACUJEME


My v PROFICIU víme, že každý z nás je unikántí a teprve propojením, sdílením a spoluprací vzníká to pravé - získává se inspirace, která se pak taví do nejrůznějších projektů, akcí, setkání ...

Někdo přinese jen inspiraci, někdo nás přizve do svého projektu, někoho zase přizveme my, někdo nás podpoří finančně ...

Všichni jsou pro nás důležití. Bez nich bychom nebyli úplní. Jsme rádi, že vás máme.

Spiralis je tvůrcem a partnerem společensky prospěšných aktivit.   Dlouhodobě se…